BitComet 1.87

BitComet 1.87

BitComet – 9,1MB – Freeware – Windows
ra khỏi 159 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
BitComet là một BitTorrent/HTTP/FTP tải về phần mềm quản lý, mà là mạnh mẽ, nhanh chóng, rất dễ dàng để sử dụng, và hoàn toàn miễn phí. Nó có nhiều tính năng tiên tiến cho BitTorrent tải và mở rộng công nghệ BitTorrent hàng đầu của nó để HTTP/FTP để tăng tốc tải về.

Tính năng chính của BitComet bao gồm một cửa sổ Internet Explorer nhúng với mục đích cho phép người dùng tìm kiếm cho torrents trong chương trình. Cùng với các tính năng điển hình của đương đại BitTorrent khách hàng, nó hỗ trợ cấu hình cổng UPnP, băng thông, lập kế hoạch, Webseeding, chọn tải trong một gói torrent, và NAT traversal.

Khi tải về, BitComet sắp phần đầu tiên và cuối của tập tin phương tiện để tập tin có thể được xem trước trước khi họ hoàn toàn được tải xuống. BitComet cũng cho phép người dùng chia sẻ các tập tin torrent trên một mạng P2P có thể tìm kiếm. BitComet sử dụng DHT (những) Kademlia để hoạt động ngay cả khi theo dõi là diễn đàn.

BitComet có khả năng tải tập tin xuống qua HTTP và FTP cũng như bittorrent, và nó bao gồm tải về plugin cho Firefox, Internet Explorer, CometBird và Maxthon.

Tổng quan

BitComet là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi BitComet.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BitComet là 1.87, phát hành vào ngày 16/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.86, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

BitComet đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,1MB.

Người sử dụng của BitComet đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BitComet!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có BitComet cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại